Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Sophiesphere
Czasem Cię widzę
lecz wyciągniętymi rękoma
dotykam tylko
mojej myśli o Tobie
— Halina Poświatowska
Reposted fromsubiektywne subiektywne via666th 666th
Sophiesphere
6472 9c74
Reposted byKaroDredusuntofidelitypersona-non-grataSilvanusinsidemysouldesmontinsidemysoulinsidemysoul
Sophiesphere
6223 edd5
Reposted byorangeugartedeparterazazelSilvanus
Sophiesphere
3737 3fff
Reposted bybomelampastelinablubragrungedeliriumsonoflunabanshecassiopeia89mikrokosmosFlowialiusz
Sophiesphere
7250 943c
Reposted bybudaspinggwinSilvanusinsidemysoulinsidemysoulFlowialiusz
Sophiesphere

Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową.

— Tadeusz Różewicz
Reposted from666th 666th
Sophiesphere
3471 693d
Reposted by666thusuntopenginzdjeciahujajointskurwysynlifelesstutsade2viajerosweetnothinggcrystallljessaminehuntrees94anachronicWitcherapatycznalilacwinefhghjgfdkxxxytisiphonehateyouandloveyou
Sophiesphere
2493 55c0
Reposted bydotworksucznikSturmUndDrangvogelsouplesssaddamjestemzerohardrowpffftqbshtallfuchslochoskiGaugandarthsadicwrite-url-heremushuaVoX
Sophiesphere
6215 5cec
Reposted by666thusuntopenginwawuschellivelaFlowialiuszyoungandstupid
Sophiesphere
6093 e602
Reposted bybudas budas
Sophiesphere
2518 1f5a
Sophiesphere
2363 4b7d
Reposted bybudassiostramodliszkimiska25
Sophiesphere
1759 1bff
Reposted byheartmuscle heartmuscle
Sophiesphere
8517 c1af
Reposted bymusickhahatextrembuntholamasdopodprzykrywkafistiOsorkoniusadriano66ees
Sophiesphere
Sophiesphere
6874 b820 500
Sophiesphere
6004 5cb7
Reposted bypantaloniarafleszVariabelejustinnegamilaintrovertedinsidemysoul
Sophiesphere
2441 1dca 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaDagarhen Dagarhen
Sophiesphere
4721 525d 500
Reposted fromLorenorZ LorenorZ viaDagarhen Dagarhen
3014 a6bd
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl